• ۰ تومان
  • هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

نمایش نوشته های اخیر یک دسته خاص در وردپرس

به خواندن ادامه دهید
آیدین توکلی
۵ سال پیش

در این مطلب وب نما می خواهیم نحوه نمایش نوشته های اخیر از یک یا چند دسته بندی خاص در قالب وردپرس را به شما نشان دهیم. برای درک بهتر این آموزش بهتر است با کدهای html و css کمی آشنا باشید.

گام اول : ایجاد کوئری و آماده سازی آن برای دریافت اطلاعات نوشته ها:

در ابتدا باید یک کوئری (حلقه) برای نمایش آخرین نوشته های یک یا چند دسته بندی را تعریف کنیم. حلقه زیر این کار را انجام می دهد.

 <?php  
  	$webnma_query = new WP_Query(array(
'post_status' =>'publish',
'post_type' =>'post',
'order' =>'descending',
'orderby' =>'ID',
'cat' =>'1, 2, 3 ',
'posts_per_page' =>'10',
'offset' =>'2',
		
		'paged' => (get_query_var('paged')) ? get_query_var('paged') : 1		
		));
		?>

تنها کافی است تا در کد بالا مقادیر cat را که مربوط به ID دسته بندی های مورد نظر شما است را تغییر دهید. خوب حال هرکجا که می خواهید حلقه شما نشان داده شود کد زیر را قرار دهید. به این نکته هم توجه داشته باشید که این کد باید بعد از حلقه باشد.

<?php if($webnma_query->have_posts()) : 
while($webnma_query->have_posts()) : $webnma_query->the_post();?>

گام دوم: دریافت اطلاعات نوشته ها:

تا اینجای کار هم چیز برای فراخوانی نوشته ها محیا شده است. حال باید اطلاعاتی از نوشته ها که می خواهید نمایش داده شود را فراخوانی کنید. برخی از توابع مربوط به اطلاعات نوشته ها شامل موارد زیر می شوند.

عنوان مطلب :

<?php the_title(); ?>

نشانی پیوند یکتای مطلب:

<?php the_permalink(); ?>

تصویر شاخص مطلب:

<?php if ( has_post_thumbnail() ) { the_post_thumbnail();} ?>

آی دی مطلب:

<?php the_ID();?>

تاریخ انتشار مطلب:

<?php the_date('d F y') ;?>

نام و آدرس پروفایل ارسال کننده مطلب:

<?php the_author_posts_link();?>

آواتار ارسال کننده :

<?php echo get_avatar( get_the_author_meta( 'ID' ), 56 ); ?>

متن نوشته :

<?php the_content(); ?>

خلاصه نوشته :

<?php the_excerpt(); ?>

دسته بندی نوشته :

<?php get_the_category_list(', ');?>

برچسب های نوشته:

<?php the_tags(); ?>

هر کدام از موارد بالا که نیاز داشتید در لیست نوشته های اخیر سایت شما نشان داده شود را بعد از آخرین کد گام اول قرار دهید.

گام سوم: پایان دادن به کوئری

خوب حال همه چیز تمام شده است و فقط کافی است تا با کد زیر کوئری ای که ایجاد کرده ایم را ببندیم.

<?php endwhile;endif;?><?php wp_reset_query(); ?>

نتیجه کار + کد های کامل

کار اساسی ما تمام شده است و حال همه چیز به نیاز ها,خلاقیت و توانایی های شما در استفاده از کدهای HTML و CSS بستگی دارد. برای مثال من با کمی استفاده از html , css به همراه کد های معرفی شده در بالا توانستم لیست زیر را که برگرفته از دسته بندی های ۱ و ۳ سایتم می باشد را ایجاد کنم.

همچنین من در مثال زیر یک دستور else قرار دادم که اگر هیچ نوشته ای در دسته بندی نبود یک متن را به کاربر نمایش بده

<?php  
$webnma_query = new WP_Query(array(
'post_status' =>'publish',
'post_type' =>'post',
'order' =>'descending',
'orderby' =>'ID',
'cat' =>'1, 3',
'posts_per_page' =>'10',	
'paged' => (get_query_var('paged')) ? get_query_var('paged') : 1 )); ?>	
<ul class="content">
		<?php if($webnma_query->have_posts()) : while($webnma_query->have_posts()) : $webnma_query->the_post();?>
			<li>
				<div class="thuum">
					<?php if ( has_post_thumbnail() ) { the_post_thumbnail();} ?>
				</div>
				<div class="det">
					<a href="<?php the_permalink(); ?>"><?php the_title(); ?></a>
				</div>
			</li>
	<?php endwhile;
else : echo 'هیچ نوشته ای وجود ندارد';
endif;?>
</ul>	
<?php wp_reset_query(); ?>

این پست هیچ دیدگاهی ندارد.

افزودن دیدگاه